عکس پروفایل ایمان قیصری

ایمان قیصری

عکس پروفایل فناوری ایرانیان مدرن خاورمیانه

بنیان‌گذارفناوری ایرانیان مدرن خاورمیانه

عکس پروفایل ایمان قیصری

ایمان قیصری

عکس پروفایل فناوری ایرانیان مدرن خاورمیانه

بنیان‌گذارفناوری ایرانیان مدرن خاورمیانه

اطلاعات تماس

ایران، اصفهان

بنیان‌گذاری ها