جاوید مومنی

سوابق شغلی
مدیر تکنولوژی پلتفرم نوآوری هم آوا
هم آوا
سوابق تحصیلی
دانشگاه خلیج فارس
فوق لیسانس - مدیریت فناوری اطلاعات - سیستمهای چندرسانه‌ای
بازدیدهای اخیر