جبار باباشاهی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مشاور منابع انسانی
سازه سازان - قراردادی
مشاور منابع انسانی
بیمه سامان - پاره وقت
بازدیدهای اخیر