حامد آذری

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مدیر مالی
شتاب دهنده اکتا
سوابق تحصیلی
دانشگاه تهران
فارغ التحصیل - مدیریت تکنولوژی
بازدیدهای اخیر