حسن رضائی

سوابق شغلی
مدیر ارشد بانک اطلاعاتی
هوش تجاری نفیس - تمام وقت
بازدیدهای اخیر