عکس پروفایل حسین افشاری

حسین افشاری

عکس پروفایل کلاکت

بنیان‌گذارکلاکت

عکس پروفایل حسین افشاری

حسین افشاری

عکس پروفایل کلاکت

بنیان‌گذارکلاکت

اطلاعات تماس

ایران
شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاری ها

سوابق هیئت مدیره