حمید مهاجرانی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
معاون مجموعه
حوزه هنری دیجیتال
سوابق تحصیلی
دانشگاه تهران
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مدیریت کارآفرینی
بازدیدهای اخیر