عکس پروفایل دکتر عیسی شجاعی

دکتر عیسی شجاعی

مدرس دانشگاه

عکس پروفایل دکتر عیسی شجاعی

دکتر عیسی شجاعی

مدرس دانشگاه

مدرس دانشگاه

دکتر عیسی شجاعی برجوئی، دانش آموخته دکترای تخصصی تاریخ ایران بعد از اسلام از دانشگاه شیراز با رتبه عالی، مدرس دانشگاه، مولف کتاب از خراسان تا تختگاه اصفهان و نویسنده مقالات isi و علمی, متخصص خوانش اسناد تاریخی، مدیر گروه تاریخ پژوهشکده قوم بختیاری، موسس و مدیر انجمن علمی تاریخنگاری بختیاری، پژوهشگر تاریخ محلی، تاریخ شفاهی و تاریخ اقوام.

اطلاعات تماس

ایران، اصفهان
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاری ها

سوابق هیئت مدیره

سوابق شغلی

سوابق مشاوره

سوابق تحصیلی