رامین سلیمانی

company logoعضوهیئت مدیرهدرمرکز نوآوری فلایتیو ایکس
اطلاعات تماس
ایران، تهران
سوابق هیئت مدیره
مرکز نوآوری فلایتیو ایکس
مدیر عامل
از مهر 1401
بازدیدهای اخیر