عکس پروفایل رضا مسعودی فر

رضا مسعودی فر

عکس پروفایل تترلند

بنیان‌گذارتترلند

عکس پروفایل رضا مسعودی فر

رضا مسعودی فر

عکس پروفایل تترلند

بنیان‌گذارتترلند

اطلاعات تماس

ایران
شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاری ها

سوابق هیئت مدیره