عکس پروفایل روح الله دهقانی فیروز آبادی

روح الله دهقانی فیروز آبادی

عکس پروفایل روح الله دهقانی فیروز آبادی

روح الله دهقانی فیروز آبادی

سوابق هیئت مدیره

سوابق شغلی

اخبار

با حضور روح الله دهقانی، فازهای جدید کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز افتتاح شد.

مطالعه

توافق نامه همکاری مشترک مابین معاونت علمی و وزارت علم، فناوری و محیط زیست کوبا به امضا رسید.

مطالعه

با دستور ریاست جمهوری، روح الله دهقانی مسئول تشکیل شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی شد.

مطالعه

امضای توافق نامه میان معاونت علمی و ایدرو: ایجاد نخستین کارخانه نوآوری سخت افزار و تجهیزات صنعتی در...

مطالعه

دهقانی در مراسم افتتاح پردیس نوآوری فرهنگ و هنر: اقتصاد شکل گرفته در اتمسفر فرهنگ، اقتصادی بالنده و...

مطالعه