روح الله دهقانی فیروز آبادی

سوابق شغلی
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان - تمام وقت
از شهریور 1401
اخبار
بازدیدهای اخیر