سحر فارسیمدان

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مسئول کنترل کیفیت
ماد
سوابق تحصیلی
دانشگاه شاهرود
فارغ التحصیل - دکترا - شیمی
بازدیدهای اخیر