عکس پروفایل سروش اکبرزاده

سروش اکبرزاده

عکس پروفایل فینووا

مدیر شتابدهنده و فضای کار اشتراکیدرفینووا

عکس پروفایل سروش اکبرزاده

سروش اکبرزاده

عکس پروفایل فینووا

مدیر شتابدهنده و فضای کار اشتراکیدرفینووا

اطلاعات تماس

ایران، تهران
شبکه‌های اجتماعی

سوابق شغلی