سعید حسنی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مدیر منابع انسانی
شتاب دهنده اکتا
سوابق تحصیلی
دانشگاه علامه طباطبایی
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - روانشناسی سازمانی و صنعتی
بازدیدهای اخیر