سیامک شریفی

سوابق شغلی
مدیر مالی
پرشیا فاند - تمام وقت
بازدیدهای اخیر