سیدعلی رضوی

بنیان‌گذاری ها
اکوموتیو
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
اکوموتیو
سوابق تحصیلی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لیسانس - مهندسی صنایع
بازدیدهای اخیر