عکس پروفایل سید حسن کریمی

سید حسن کریمی

پژوهشگر برتر کشور در سال ۱۳۹۰

عکس پروفایل سید حسن کریمی

سید حسن کریمی

پژوهشگر برتر کشور در سال ۱۳۹۰

پژوهشگر برتر کشور در سال ۱۳۹۰

مدیر عامل گروه آران

اطلاعات تماس

گروه آران
شبکه‌های اجتماعی

سوابق هیئت مدیره