سید مصطفی شفیعی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مسئول بخش رباتیک و برنامه نویسی
ژئومارس
سوابق تحصیلی
دانشگاه شیراز
فارغ التحصیل - لیسانس - مهندسی رباتیک
بازدیدهای اخیر