سید مهدی فقیه

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
توسعه دهنده بازی
آواگیمز
سوابق تحصیلی
دانشگاه صنعتی شریف
فارغ التحصیل - لیسانس - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
بازدیدهای اخیر