سید وحید مرتضوی

company logoمدیر محتوادراکوموتیو
بنیان‌گذاری ها
اکوموتیو
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
مدیر محتوا
اکوموتیو - تمام وقت
از مهر 1396 تا اسفند 1399
سوابق تحصیلی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مهندسی صنایع
بازدیدهای اخیر