سیما فخر طه

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
کارشناس پشتیبانی
آواگیمز
سوابق تحصیلی
دانشگاه آزاد کرج
فارغ التحصیل - لیسانس - مهندسی مکانیک
بازدیدهای اخیر