شهلا قادری

سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
آلفادنت
مدیر عامل
ژیران دانش پژوهان فناور
بازدیدهای اخیر