شیرین پیری

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مدیر اجرایی
همپا تیم
سوابق تحصیلی
دانشگاه زنجان
فارغ التحصیل - لیسانس - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
از مهر 1388 تا شهریور 1395
بازدیدهای اخیر