شیما مرادی

اطلاعات تماس
بنیان‌گذاری ها
بیوول
بنیان‌گذار
هوتک
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
مدیر فنی
بُندا لَب
بازدیدهای اخیر