صادق حیدری

سوابق شغلی
مدیرمحصول
رادار سیصد و شصت و یک - تمام وقت
بازدیدهای اخیر