عکس پروفایل صادق زنده نور

صادق زنده نور

عکس پروفایل صادق زنده نور

صادق زنده نور

اطلاعات تماس

تلفن شخصی
ایران، یزد
شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاری ها

سوابق هیئت مدیره