عرفان کاشفی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مسئول بخش مکانیک و طراحی صنعتی
ژئومارس
سوابق تحصیلی
دانشگاه صنعتی شریف
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مهندسی مکانیک
بازدیدهای اخیر