علی صبور

اطلاعات تماس
رایانامه

فعال اقتصادی خوزستانمدیرعامل: شرکت کارن ارغوان فارس بنیان گذاری ها : آنی کسب-ال سورنمدیر جیمیل مارکتینگ ایران

بنیان‌گذاری ها
ال سورن
بنیان‌گذار
آنی کسب
بنیان‌گذار
کارن ارغوان فارس
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
چهل و هشت وب
مدیر عامل
کارن ارغوان فارس
مدیر عامل
آنی کسب
مدیر عامل
ال سورن
سوابق تحصیلی
پیام نور
لیسانس - مدیریت بازرگانی
بازدیدهای اخیر