علی گنجی زاده

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
کارشناس فنی
حوزه هنری دیجیتال
سوابق تحصیلی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
بازدیدهای اخیر