عماد باقری

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مدیر اجرایی
فناوری های مالی نوآفرین
سوابق تحصیلی
دانشگاه تهران
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مطالعات کارآفرینی
بازدیدهای اخیر