عیسی زارع پور

سوابق شغلی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - تمام وقت
اخبار
بازدیدهای اخیر