عیسی شجاعی برجوئی

company logoفارغ التحصیلدکتراتاریخ ایران بعد از اسلامازدانشگاه شیراز

مدرس دانشگاه

دکتر عیسی شجاعی برجوئی، دانش آموخته دکترای تخصصی تاریخ ایران بعد از اسلام از دانشگاه شیراز با رتبه عالی، مدرس دانشگاه، تاریخ شناس و تاریخ نگار، پژوهشگر تاریخ محلی، تاریخ شفاهی و تاریخ اقوام، مولف کتاب از خراسان تا تختگاه اصفهان و نویسنده مقالات isi و علمی, متخصص خوانش اسناد تاریخی و مشاور تحصیلی.

اطلاعات تماس
ایران، اصفهان
رایانامه
بنیان‌گذاری ها
انجمن علمی تاریخنگاری بختیاری
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
کارشناس بایگانی و اسناد
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان - تمام وقت
از اردیبهشت 1375 تا آبان 1400
مدیر گروه تاریخ
پژوهشکده قوم بختیاری - پاره وقت
از فروردین 1394
مدرس دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد - پاره وقت
از بهمن 1401
سوابق هیئت مدیره
انجمن علمی تاریخنگاری بختیاری
مدیر عامل
از اردیبهشت 1399
سوابق مشاوره
مشاوره تحصیلی
مشاوره خصوصی بصورت آنلاین
از بهمن 1397
سوابق تحصیلی
دانشگاه شیراز
فارغ التحصیل - دکترا - تاریخ ایران بعد از اسلام
بازدیدهای اخیر