فرشته عباسی

اطلاعات تماس
حجره جو
سوابق هیئت مدیره
حجره جو
رئیس هیئت مدیره
از فروردین 1400
سوابق تحصیلی
دانشگاه آزاد اسلامی
دکترا
بازدیدهای اخیر