عکس پروفایل فرشید شفیعی

فرشید شفیعی

عکس پروفایل فرشید شفیعی

فرشید شفیعی

اطلاعات تماس

شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاری ها

سوابق هیئت مدیره