لیلا چراغی

سوابق شغلی
سرپرست ارتباطات و روابط عمومی
کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر - تمام وقت
بازدیدهای اخیر