عکس پروفایل محسن همتی ها

محسن همتی ها

من، محسن همتی‌ها در یک شب سرد زمستانی از سال 1370،

عکس پروفایل محسن همتی ها

محسن همتی ها

من، محسن همتی‌ها در یک شب سرد زمستانی از سال 1370،

من، محسن همتی‌ها در یک شب سرد زمستانی از سال 1370،

من، محسن همتی‌ها در یک شب سرد زمستانی از سال 1370، در خانواده‌ای پنج نفره، پرمهر و معنوی از شهر شهید پرور نجف آباد به دنیا آمدم. در عنفوان جوانی، با مجموعه‌ای پر عشق و با صفا به نام موسسه شهید کاظمی آشنا شدم و در آنجا تمامی شخصیت و آرمانم شکل گرفت و آموزه‌های نابی که در آنجا آموختم، باعث شد اهداف اصلی زندگی‌ام در من شکل گیرد. پا به عرصه کار نهادم و با تمام اندوخته‌ام، مجموعه‌ای به ظاهر کوچک با اهدافی متعالی، به نام فروشگاه ربیع راه اندازی کردم. این امر در کنار یار شفیقم و برادر حقیقی‌ام، محسن حججی عزیز جامه عمل پوشید و تا امروز تمام سعی خود را در پایداری و وسعت آن به خرج داده‌ام. به امید آینده ای روشن.

اطلاعات تماس

محسن همتی ها
فروشگاه اینترنتی ربیع
شرکت قطعه گمشده زندگی امروز
شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاری ها

سوابق هیئت مدیره

سوابق تملک

سرمایه گذاری ها