محمدجواد آذری جهرمی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - تمام وقت
از مرداد 1396 تا شهریور 1400
سوابق هیئت مدیره
شرکت ارتباطات زیرساخت
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر