عکس پروفایل محمدرضا حقیری

محمدرضا حقیری

عکس پروفایل پلتفرم هوش مصوعی مانی

بنیان‌گذارپلتفرم هوش مصوعی مانی

عکس پروفایل محمدرضا حقیری

محمدرضا حقیری

عکس پروفایل پلتفرم هوش مصوعی مانی

بنیان‌گذارپلتفرم هوش مصوعی مانی

اطلاعات تماس

وبلاگ شخصی
شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاری ها