محمد بلوکی سبزواری

یک سال توسعه دهنده سخت افزار در شرکت دانش بنیان رایان آروین الگوریتم با برند سما کنترل . مدیر بخشسخت افزار شرکت رایان اروین الگوریتم و دارای مهارت های مانند برنامه نویسی بر روی میکروکنترلر طراحی برد هایالکترونیک اشنایی کامل با مبانی الکترونیک و ...

سوابق شغلی
مدیر بخش سخت افزار
سما کنترل
بازدیدهای اخیر