محمد جواد هادیان

کارشناس ارشد مکانیک طراحی کاربردی

کارشناس ارشد مکانیک طراحی کاربردی

دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد نجف آباد1400-1402 سر دبیر نشریه فرهنگ پویا CNC & mechanichal Design

اطلاعات تماس
ایران، اصفهان
رایانامه
سوابق هیئت مدیره
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رئیس هیئت مدیره
از مهر 1400
سوابق مشاوره
امریه نظام وظیفه
شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان
از دی 1401
سوابق تحصیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مکانیک
بازدیدهای اخیر