محمد کریم فضلی

بنیان‌گذاری ها
گروه صنعتی گلرنگ
بنیان‌گذار
بازدیدهای اخیر