مرصاد جهان تیغ

مدیریت فروش درحوزه دندانپزشکی

مدیریت فروش درحوزه دندانپزشکی

توزیع و توسعه ایمپلنت های دندانی توزیع و توسعه مواد و اقلام ترمیمی و زیبایی توزیع اقلام و مواد اندو توزیع و توسعه اقلام و مواد پروتزی

اطلاعات تماس
رایانامه
سوابق هیئت مدیره
دانشگاه آزاد مشهد
عضو هیئت مدیره
از مهر 1398 تا شهریور 1401
ویرآکو هلدینگ
مدیر عامل
از آبان 1396
بازدیدهای اخیر