مریم ستار

بنیان‌گذاری ها
قهرمان کوچولو
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
قهرمان کوچولو
مدیر عامل
سوابق تحصیلی
دانشگاه شیراز
فارغ التحصیل - لیسانس - مهندسی عمران- محیط زیست
بازدیدهای اخیر