مسعود حسنلو

سوابق شغلی
دبیر ستاد
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز - تمام وقت
از اسفند 1401
سوابق تحصیلی
دانشگاه امام صادق
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - سیاست‌گذاری فرهنگی
بازدیدهای اخیر