مسعود چنگیزی

اطلاعات تماس
بنیان‌گذاری ها
بلاگ اسکای
بنیان‌گذار
پیکوفایل
بنیان‌گذار
نماشا
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
نماشا
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر