عکس پروفایل مهتاب عشقی عراقی

مهتاب عشقی عراقی

عکس پروفایل مهتاب عشقی عراقی

مهتاب عشقی عراقی

معرفی

مهتاب عشقی عراقی مدیر عامل مرکز آموزش، مشاوره کسب و کار و خدمات کارآفرینی کارنمایان کارآفرین اراک، مدرس دانشگاه های پیام نور، علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی استان مرکزی و دارای مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت از دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و همچنین دارای مجوزهای (مشاوره کسب و کار، شتابدهنده، فضا کار اشتراکی و کافه کارآفرینی) از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و مشاور کسب و کار کارخانه نوآوری آفتاب (کارنا)، پژوهشگر و نویسنده حوزه کسب و کار

اطلاعات تماس

تلفن همراه
ایران، اراک

بنیان‌گذاری ها

سوابق هیئت مدیره

سوابق مشاوره