عکس پروفایل مهدی کرد

مهدی کرد

عکس پروفایل مهدی کرد

مهدی کرد

اطلاعات تماس

ایران، قم، قم

بنیان‌گذاری ها

سوابق هیئت مدیره