عکس پروفایل مهران ثناگر

مهران ثناگر

عکس پروفایل شتابدهنده سلامت بلوهلث

عضوهیئت مدیرهدرشتابدهنده سلامت بلوهلث

عکس پروفایل مهران ثناگر

مهران ثناگر

عکس پروفایل شتابدهنده سلامت بلوهلث

عضوهیئت مدیرهدرشتابدهنده سلامت بلوهلث

معرفی

دبیر وعضوهیئت رئیسه کمیسیون سلامت دانش بنیان خراسان رضوی... عضو کمیسیون استارتاپی نظام صنفی رایانه ای استان... عضوهیئت مدیره شتاب دهنده سلامت بلوهلث... رییس هیئت مدیره شرکت ویرآکوهلدینگ... دبیرانجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد ... مدیرمسئول مجله تخصصی سلامت آوانتگارد... بنیان گذار و مدیر استارتاپ پزشکی چکاپ... دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی... پژوهشگر برتر سال های 1398،1399،1400 باشگاه پژوهشگران و نخبگان کشور... دانشجوی برتر سال 1398 دانشگاه های آزاد کشور... عضو انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشوری... دبیرهیئت نظارت بر نشریات دانشجویی کشوری... عضو برتر بنیاد ملی نخبگان کشور...

اطلاعات تماس

ایران

بنیان‌گذاری ها

سوابق هیئت مدیره

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی