مهران عنایتی شریعت پناهی

اطلاعات تماس
تلفن دفتر پژوهشگاه
ایران
سوابق شغلی
معاونت پژوهشی
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی - تمام وقت
بازدیدهای اخیر