عکس پروفایل مهران مهدی زاده

مهران مهدی زاده

تألیفات، افتخارات و غیره

عکس پروفایل مهران مهدی زاده

مهران مهدی زاده

تألیفات، افتخارات و غیره

تألیفات، افتخارات و غیره

تألیفات: 1- استراتژی، استراتژیست و رویکردهای نوین مدیریت استراتژیک 2- پایان نامه نویسی گام به گام (آسیب شناسی و الزامات پایان نامه نویسی در رشته مدیریت) افتخارات: مدرس نمونه استانی در سال 1398 رتبه اول دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در سال 1385 دریافت لوح سپاس از رئیس محترم سازمان چای کشور در سال های 1397 تا 1398 دریافت لوح سپاس و تندیس مدرس برجسته از مرکز آموزش علمی کاربردی دانیال شمال در سال 1394 دریافت لوح سپاس از رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور در سال 1395 دریافت لوح سپاس از رئیس محترم سازمان چای کشور در سال 1400 سایر عملکردها: همکار پروژه تحقیقاتی (دکتر ملک اخلاق) برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان از سال 1398 تا پایان سال 1402 کارمند پژوهشی سازمان دانش بنیان از سال 1398 تاکنون عضویت در بنیاد ملی نخبگان برای انجام طرح پژوهشی جایگزین خدمت سربازی ۱۳۹۲-۱۳۹۴

اطلاعات تماس

ایران، رشت
مدیر جامعه مجازی محققان ایران
شبکه‌های اجتماعی

سوابق شغلی

سوابق مشاوره

سوابق تحصیلی