مهران مهدی زاده

تألیفات، افتخارات و غیره

تألیفات، افتخارات و غیره

تألیفات: 1- استراتژی، استراتژیست و رویکردهای نوین مدیریت استراتژیک 2- پایان نامه نویسی گام به گام (آسیب شناسی و الزامات پایان نامه نویسی در رشته مدیریت) افتخارات: مدرس نمونه استانی در سال 1398 رتبه اول دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در سال 1385 دریافت لوح سپاس از رئیس محترم سازمان چای کشور در سال های 1397 تا 1398 دریافت لوح سپاس و تندیس مدرس برجسته از مرکز آموزش علمی کاربردی دانیال شمال در سال 1394 دریافت لوح سپاس از رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور در سال 1395 دریافت لوح سپاس از رئیس محترم سازمان چای کشور در سال 1400 سایر عملکردها: همکار پروژه تحقیقاتی (دکتر ملک اخلاق) برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان از سال 1398 تا پایان سال 1402 کارمند پژوهشی سازمان دانش بنیان از سال 1398 تاکنون عضویت در بنیاد ملی نخبگان برای انجام طرح پژوهشی جایگزین خدمت سربازی ۱۳۹۲-۱۳۹۴

اطلاعات تماس
ایران، رشت
مدیر جامعه مجازی محققان ایران
سوابق شغلی
مدرس مدعو دوره های آموزشی کوتاه مدت دستگاه های اجرایی
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری گیلان - قراردادی
از فروردین 1398 تا اسفند 1398
مدرس مدعو دوره های کوتاه مدت برای دستگاه های اجرایی
جهاد دانشگاه استان گیلان - قراردادی
از مهر 1397 تا آذر 1400
مدرس دانشگاه
دانشگاه پیام نور واحد رشت - قراردادی
از مهر 1394 تا شهریور 1395
مدرس دانشگاه
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد گیلان - قراردادی
از مهر 1393 تا دی 1399
کارشناس امور مالی
شرکت مهندسی مشاور پی آزما کوهستان - قراردادی
از فروردین 1394 تا فروردین 1396
پژوهشگر حوزه ریاست
مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور - پاره وقت
از فروردین 1395 تا اسفند 1396
کارشناس معاونت بازاریابی و تنظیم بازار و روابط عمومی
سازمان چای کشور - قراردادی
از اردیبهشت 1397 تا مهر 1398
سوابق مشاوره
مشاور امور بازرگانی مدیر اجرایی سندیکا
سندیکای کارخانجات چای شمال
از فروردین 1398 تا خرداد 1402
مشاور اقتصادی و طرح و برنامه معاونت اقتصادی سازمان
سازمان منطقه آزاد انزلی
از خرداد 1399 تا خرداد 1400
سوابق تحصیلی
دانشگاه گیلان
فارغ التحصیل - لیسانس - مدیریت صنعتی
از مهر 1385 تا شهریور 1389
دانشگاه گیلان
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مدیریت صنعتی- گرایش تولید
از مهر 1389 تا بهمن 1391
بازدیدهای اخیر